radiador gris

m
Física

Radiador que en tot l’espectre emet una fracció k de l’energia emesa pel cos negre a la mateixa temperatura.