radian

radiant

m
Física
Matemàtiques

Radian

© Fototeca.cat

Unitat de mesura d’angles, equivalent a l’angle central a la qual correspon una longitud d’arc de circumferència igual al radi.

Un angle pla mesura π radians. És una unitat SI suplementària, i el seu símbol és rad.