radiofreqüència

f
Electrònica i informàtica

Freqüència de les ones electromagnètiques emprades en radiocomunicacions.

Normalment són compreses entre 3 kHz i 300 000 MHz, i aquest interval ha estat distribuït en bandes segons un conveni internacional.