radioisòtop

m
Física

Respecte a un element determinat, cadascun dels seus isòtops que és radioactiu.

El terme radioisòtop és emprat sovint, en el llenguatge tècnic vulgar, per a designar un radionúclid.