radiometal·lografia

f
Tecnologia

Assaig no destructiu amb raigs X per a detectar fissures i altres defectes interns de les peces metàl·liques.

La radiometal·lografia, que no és més que la radiografia aplicada a les peces metàl·liques, permet d’enregistrar en una pel·lícula sensible els possibles defectes en funció de l’absorció anòmala dels raigs X pel metall de la peça. Per a peces molt pesants o de formes molt complicades, hom empra especialment la gammagrafia.