Radiotelevisión de Madrid

RTVM (sigla)

Organisme públic de radiotelevisió creat el 1988 pel govern autònomic de la Comunidad de Madrid.

Gestiona les emissores Telemadrid i Radio Madrid, que començaren les emissions el 1989.