Radiotelevisión Española

RTVE (sigla)

Grup de comunicació de ràdio i televisió espanyol de titularitat pública.

Provinent de l’antiga Dirección General de Radiodifusión (1954), fou creat el 1973 amb el nom oficial d’Ente Público Radiotelevisión Española, i aquest mateix any en passaren a dependre Radio Nacional de España i Televisión Española, que el 1956 havia iniciat les primeres emissions i el 1963 havia posat en funcionament un segon canal. El 1976 començà les emissions de Ràdio 4. Des del 1980 el consell d’administració es format per dotze membres del Congrés i del Senat espanyols. El 1988 hom posà fi al monopoli estatal de les emissores de televisió. RTVE forma part de l’accionariat de la televisió informativa paneuropea Euronews i de l’empresa Distribuidora de Televisión y Servicios (DTS), que promou l’emissora de televisió digital Vía Digital. L’any 2006 fou aprovada la Llei de Ràdio i Televisió Estatal, que dissolgué el fins aleshores ens públic, al qual donà naturalesa jurídica de societat anònima, creà la Corporación Radiotelevisión Española (CRTVE) i estipulà la designació del director general pel parlament espanyol i no pel govern com fins aleshores. L’agost del 2009 entrà en vigor la llei de finançament de Radiotelevisión Española, per la qual s’eliminava gradualment la publicitat comercial i s’introduïa un nou finançament exclusivament dependent dels pressupostos generals de l’estat.