Radiotelevisione Italiana

RAI (sigla)

Organisme públic de ràdio i televisió italià fundat el 1924.

Fins el 1976 tingué el monopoli de la radiodifusió i la televisió a Itàlia. Començà les emissions televisives el 1954, i l’any 1977, simultàniament a l’inici de les emissions en color, hom establí tres canals (RAI 1, RAI 2 i RAI 3). És governada per un consell d’administració format per membres del Parlament italià, que nomena el director general de l’ens. Intervé en la producció cinematogràfica a través de la societat SACIS (Società per Azioni Commerciali Iniziative Spettacolo).