Rafael Barradas

Rafael Pérez Barradas
(Montevideo, 7 de gener de 1890 — Montevideo, 12 de febrer de 1929)

Pintor uruguaià.

Fill de pare extremeny i mare andalusa, el 1913 viatjà a Europa i s’instal·là a Barcelona, on realitzà la part més important de la seva obra. Fou un dels primers pintors americans que s’interessà pel cubisme. El seu estil, molt emparentat amb el futurisme italià, tenia un component dinàmic; per això intentà de crear a Barcelona un moviment amb el nom de vibracionisme. Era amic i company de Torres i Garcia. Exposà a les galeries Dalmau i col·laborà en publicacions catalanes, com Un Enemic del Poble. El 1920 s’instal·là a Madrid, el 1923 a Luco de Jiloca i el 1925 a l’Hospitalet de Llobregat, on la seva obra assolí els seus millors èxits. Destaquen Día del onomástico i Paisajes de Hospitalet.