Rafael Dalmau i Ferreres

(Barcelona, 1904 — Barcelona, 28 d’octubre de 1976)

Editor.

De formació autodidàctica, milità a la Unió Catalanista, de la qual fou secretari general, i a Estat Català. Fou sotsdirector i fundador del setmanari Nosaltres Sols (1931-34). També fundà Edicions Mediterrània (1935), Editorial Dalmau i Jover (1945, juntament amb Joan Jover) i Rafael Dalmau, Editor (1959), juntament amb la seva filla Maria Carme, editorial que té com a eixos principals la publicació de llibres sobre geografia, folklore i història. Treballà des de la clandestinitat per mantenir la llengua i la cultura catalanes.

Com a editor cal destacar-ne la sèrie “Episodis de la Història”, que es publica des del 1954, una col·lecció d’episodis nacionals de Catalunya concebuda en el període de preguerra. En aquesta col·lecció publicà L’heretgia albigesa i la batalla de Muret (1960) i Maria de Montpellier (1962). També és autor del llibre Memòries d’un aprenent d’antiquari (1946).

Aficionat a l’excursionisme, el 1965 s’encarregà de l’edició de dos volums de l’Enciclopèdia de l’excursionisme, de Josep Iglésies.