Rafael d’Amat i de Cortada

baró de Maldà

(Barcelona, 1746 — Barcelona, 1818)

Escriptor.

Cinquè baró de Maldà, estudià al col·legi de Cordelles com la majoria, dels joves aristòcrates. Personatge de vida més aviat grisa i reclosa, no gaudí, com el seu oncle el virrei Manuel d’Amat i de Junyent, ni de grans riqueses, ni de massa prestigi, ni de poder. Bé que el 1816 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres, la seva relació amb els cercles intellectuals barcelonins no fou massa estreta, i mai no pretengué d’exhibir les seves habilitats literàries d’altra manera que com a esbargiment per a ell i alguns amics. Ara: tot i l’absoluta limitació d’horitzons de la seva vida i de la seva visió del món, el baró, que era un veritable grafòman, deixà un immens dietari en 60 volums —mantingut pràcticament sense interrupció des del 1769 fins al 1816— que duu el títol de Calaix de sastre i del qual només han estat publicats alguns fragments dispersos. L’obra és alguna cosa més que un simple dietari com els que proliferaren els s. XVII i XVIII —per exemple el Caxón de sastre catalán (1761)— i, altrament, cal relacio nar-lo amb la literatura popular, de cordill, i la satírica anònima. En aquest precedent valuós del costumisme i del periodisme locals, l’autor no es limità a consignar-hi els fets més o menys fredament, ans els elaborà en forma de narració viva i pintoresca, gairebé sempre humorística, en una llengua directa i col·loquial, circumstàncies que atorguen al Calaix de sastre, ultra el seu valor documental de dietari, el mèrit d’ésser una de les obres més importants de la narrativa en llengua catalana produïda entre el s. XV i el s. XIX.