Rafael Llimona i Benet

(Barcelona, 1896 — Barcelona, 1957)

Figura femenina en interior, pintura de Rafael Llimona i Benet

© Fototeca.cat

Pintor.

Fill de Josep Llimona i germà de Maria Llimona. Inicià estudis d’arquitectura, però seguí la de director de jardins a l’Escola Superior de Bells Oficis. Fou deixeble de Francesc d’A.Galí. Anà a París, Bèlgica i Itàlia i, després d’una nova estada a París, s’inicià la seva vocació pictòrica (1922), en observar els impressionistes. Centrat en el paisatge —sobretot d’Olot i d’Horta (Barcelona)—, la figura —especialment femenina—, l’interior i la natura morta. Féu diverses exposicions individuals dins el grup de la Sala Parés a Barcelona i a Madrid. Té obra als museus d’art modern de Barcelona i Madrid i a col.leccions catalanes, de Madrid, Bilbao i l’Amèrica Llatina. Fou premi extraordinari de l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona (1941).