Rafael Maria Liern i Cerach

(València, 1833 — Madrid, 1897)

Autor teatral.

Estudià lleis. En català escriví unes quantes peces curtes i còmiques, d’escàs interès: De femater a lacaio (1858), Les eleccions d’un poblet (1859), etc. En castellà escriví una “comèdia de màgia”, La almoneda del diablo (1862), Una conversión en diez minutos i altres obres. Redactà i publicà el periòdic satíric en català “El Saltamartí” (1860-61). Dirigí a Madrid el Teatro Real, el del Retiro, el de la Zarzuela i altres.