Rafael Oliver

(Algaida, Mallorca, segle XIX — Algaida, Mallorca, segle XIX)

Eclesiàstic, fou beneficiat de la seu de Palma.

Publicà un Discurs interessant per ses mares, per ses fies i per tots els joves i veis que van de casar... (1860), que fou retirat a causa de la seva cruesa d’expressió, i quatre fullets amb el títol genèric de Misèries humanes (1860-62).