Rafalet de Benissalim

Benissalim (ant.), el Ràfol de Benissalem (ant.)

Caseria i antic lloc de moriscs del municipi de Tàrbena (Marina Baixa), al SE de la vila, al límit amb el terme de Callosa d’En Sarrià.