rafinosa

f
Bioquímica

Trisacàrid format per unitats de fructosa, glucosa i galactosa.

Es troba a la bleda-rave sucrera. Pot ésser considerat com el galactòsid del sucre de canya.