raig gamma

m
Física

Radiació electromagnètica emesa en la desexcitació de determinats nuclis radioactius (radioactivitat).

El fotons que la constitueixen són d’una freqüència superior a la dels raigs X i, per tant, encara són més penetrants i tenen una probabilitat apreciable de travessar uns quants centímetres de plom. La llei que dóna el valor de la intensitat I d’un feix de partícules γ que travessa un gruix x d’una substància és I = I₀ex, en què I₀ és la intensitat del feix incident i Σ la secció eficaç macroscòpica d’absorció que depèn de la natura de la substància travessada i de la freqüència (energia) dels raigs γ. En incidir en la matèria, una partícula γ pot produir l’efecte fotoelèctric, el de Compton o la producció de parelles.