ral d’or

royal d’or (fr), real (ant.)

m
Numismàtica i sigil·lografia

Moneda d’or francesa, imitat repetidament a l’època medieval, que valia 25 sous parisencs i es tallava a 58 peces per marc.