Ralph George Hawtrey

(Slough, Buckingham, 1879 — Londres, 1975)

Economista britànic.

S'especialitzà en temes de teoria monetària relacionats amb les fluctuacions cícliques de l’economia. Obres principals: Currency and Credit (1928), Trade Depression and the Way Out (1931), The Art of Central Banking (1932), Capital and Employment (1937) i Incomes and Money (1967).