ramaderia

f
Ramaderia

Conjunt del bestiar d’un país, d’una comarca.