ramegall

m

Rama de bruc o d’un altre arbust que hom fa servir com a senyal, especialment a tall de banderola en un ormeig de pesca, per a fer-lo més visible.