Ramon Bernat I d’Albi-Nimes

Trencavel (snom.)

(?, ? — ?, 1079)

Vescomte d’Albi i de Nimes (1060-78) juntament amb el seu oncle patern Frotari, bisbe de Nimes.

Fill i successor del vescomte Bernat Ató III i de Ramgarda de Rasès. El 1061 era ja casat amb Ermengarda, que des de la primeria del 1067 fou comtessa de Carcassona i de Rasès i era ja vescomtessa de Besiers i d’Agde. Convingué amb ella la venda dels comtats de Carcassona i de Rasès al comte Ramon Berenguer I de Barcelona el 1068, però el mateix dia reberen aquests en feu.