Ramon de Boïl i Dies

(País Valencià, ? — València, 1407)

Noble, senyor de les baronies de Boïl i de Bétera i governador de València (1393-1407).

Fill de Pere Boïl i Castellar. El 1401 Antoni Canals li dedicà la seva traducció del De providentia de Sèneca. Implicat en les lluites de les bandositats valencianes, fou assassinat per Berenguer de Reixac, per instigació de Joan de Pertusa i de Gilabert de Reixac, que foren executats, car l’assassí havia fugit. El seu sepulcre, bell exemplar gòtic procedent de la sala capitular del convent de Sant Domènec de València, és conservat al Museo Arqueológico Nacional de Madrid.