Ramon de Caldes

(?, ? — ?, 1199)

Degà de la seu de Barcelona (1162-99) i jurista.

Per encàrrec del rei Alfons I de Catalunya-Aragó ordenà l’arxiu reial, n'escollí els documents vàlids per als drets de la corona i els féu copiar, entre el 1194 i el 1196, en el Liber feudorum maior. El seu valer com a jurista es mostra tant pel pròleg, dedicat al rei, com per l’ordenació intel·ligent de les gairebé mil escriptures que aplegà.