Ramón de Mesonero Romanos

(Madrid, 19 de juliol de 1803 — Madrid, 5 de gener de 1882)

Escriptor costumista castellà.

Amb el pseudònim d'El Curioso Parlante inicià la publicació dels articles de costums en diverses revistes, com “Cartas Españolas”, on inicià la publicació de les Escenas matritenses. Posteriorment fundà (1836) i dirigí el “Semanario Pintoresco Español”, una de les revistes que més atenció dedicà a la difusió de la literatura costumista. Els seus reculls més importants són Panorama matritense (1835), Escenas matritenses (1842) i Tipos y caracteres (1862). Fou cronista de la ciutat de Madrid i membre honorari de la Real Academia Española des del 1838 i numerari des del 1847 .