Ramon de Montfort

fra Ramon de Tolosa
(Tolosa, Llenguadoc, ? — Barcelona, 1338/39)

Cardenal mercedari, conegut també com a fra Ramon de Tolosa.

Descendent de Simó de Montfort, entrà a l’orde de la Mercè a Barcelona, igual que el seu cosí germà Jordi de Lloria. Ambdós eren parents de l’almirall Roger de Lloria. Jordi fou cavaller mercedari, i Ramon, sacerdot. Aquest anà dues vegades a l’Àfrica, on redimí molts captius. El papa Benet XII, tolosà, el nomenà cardenal prevere del títol de Sant Esteve al Celi el dia 18 de desembre de 1338. Però, en arribar la notícia a Barcelona, Ramon acabava de morir-hi.