Ramon de Mur

(?, segle XIV — ?, aprox. 1435)

Retaule de Sant Pere de Vinaixa (1420), obra de Ramon de Mur

© Fototeca.cat

Pintor.

Durant molt de temps el seu nom fou desconegut i li era aplicat el de Mestre de Guimerà pel retaule que hi pintà (1402-12). A part aquest retaule (Museu Episcopal de Vic), pintà el de Cervera, la taula central del qual és al Museu d’Art de Catalunya. La seva activitat es concentrà a Tarragona, Tàrrega (1421) i Montblanc (1432). El 1420 contractà el retaule de Sant Pere de Vinaixa (Museu Diocesà de Tarragona), i el 1421 contractà el de Guardiola, dedicat a sant Miquel, segons model del que contractà el mateix any per a Verdú. El dels sants Joans, contractat el 1432 per a Vinaixa, fou fet pel seu probable seguidor Bernat Martorell. Altres obres conservades són les predel·les de la Presentació (Museu Diocesà de Vic) i de Sant Llorenç (Museu Diocesà de Tarragona). A part Mateu Hortoneda, imitador seu, tingué nombrosos seguidors arreu, i la seva obra es reflecteix en la de diversos pintors aragonesos i valencians. Cronològicament, és inclòs en el gòtic internacional, però hom el considera el més tradicional dels pintors d’aquest estil, i la seva obra sembla més propera a la dels trescentistes. A les seves pintures destaca la finor i la timidesa en la clara representació i concisa referència dels rostres, així com el ric color, la decisió i la simplicitat amb què els acompanya i decora. Les seves composicions són molt estudiades i denoten equilibri en les formes. Sap servir-se dels elements de decoració sense abusar-ne i es val del contrast entre els colors pàl·lids de la carn i els més vius dels vestits.