Ramon de Sanç i de Barutell

(Alella, Maresme, 1762 — Cadis, 1811)

Marí.

Germà de Joan. Besnet de Francesc de Sanç i de Miquel. El 1804 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Més tard fou regidor perpetu de Barcelona. Els altres regidors el nomenaren representant de Barcelona a les corts de Cadis. Morí poc després d’haver estat iniciades les sessions.