Ramon de Siscar

(?, ? — Lió, 1247)

Abat de Poblet (1237) i bisbe de Lleida (1238-47).

Pertanyia a una noble família del comtat de Ribagorça. L’any 1240 convocà un sínode, conegut per la rigidesa dels seus cànons. El rei Jaume I, agraït per haver-li tramès una gran quantitat de gra de la mesa episcopal (1242), li féu donació dels delmes, lleudes i passatges que rebia de la ciutat de Lleida. També reorganitzà la canonja de Roda de Ribagorça (1245), que posà terme a les disputes entre els capitulars d’aquesta seu i els de Lleida. Assistí al concili I de Lió (1245), on morí.