Ramon Destorrents

Mestre d’Iravals
(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Pintor de retaules i miniaturista documentat del 1345 al 1362.

Ciutadà de Barcelona, probable deixeble i seguidor del taller de Ferrer Bassa, fou mestre de Pere Serra. És autor del retaule de la capella reial del palau de l’Almudaina de Mallorca (1353-58), la peça central del qual és a Lisboa (un fragment és a la Societat Arqueològica Lul·liana). Il·luminà un saltiri de Pere III (1352). Pintà el guardapols d’un retaule de la capella del castell de Lleida (1356) i un retaule dels set goigs de la Mare de Déu destinat a la capella reial de Saragossa (1358); decorà amb els dotze signes zodiacals el pom d’una espasa reial (1359). Li poden ésser atribuïts el retaule de l’església d’Iravals, la taula de santa Marta i santa Margarida i la de sant Onofre, de la catedral de Barcelona, el calvari d’un missal de Reus i el retaule de sant Celoni, repartit entre Lilla i Barcelona.