Ramon Ferrer

(Barcelona, 1777 — Barcelona, 1821)

Eclesiàstic i historiador.

El 1801 entrà a la congregació de l’Oratori. És autor de Barcelona cautiva, en forma de dietari, on narra, des d’un punt de vista antifrancès, l’ocupació de Barcelona (1808-14) per les forces napoleòniques i aporta un bon nombre de documents; se'n publicaren sis volums (1815-21), i en resta inèdita la part corresponent a partir de l’abril del 1811. A la fi de l’ocupació (1814) fou expulsat de la ciutat pel baró d’Habert. Publicà també El joven francés en la Trapa de España (1814), una Relación (1814) sobre l’execució dels implicats en la Conspiració de l’Ascensió (fou confessor d’un d’ells com a vicari de Sant Just) i deixà inèdites altres obres i alguns fullets, com Efemérides barcelonesas i Barcelona antigua y moderna. Morí víctima de la febre groga exercint el seu ministeri.