Ramon Fortuny i de Puigdorfila

(Palma, Mallorca, 1739 — Palma, Mallorca, 1812)

Cavaller de Sant Joan de Jerusalem.

Escriví un Diccionario mallorquín-castellano, que ha restat inèdit.