Ramon Garrabou i Segura

(Sedó, la Segarra, 1937)

Historiador.

Des del 1964 ha estat professor d’història econòmica a les universitats de Barcelona i de València i a la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha interessat especialment per temes d’història agrària. Ha participat al Primer Seminari Internacional d’Història La crisis agraria de fines del siglo XIX, celebrat a Girona el 1986, i ha coordinat amb A. García Sanz la Història agraria de la España Contemporánea (1985). Ha col·laborat a Estructura social i econòmica del camp català (1983), que recull els textos de les sessions celebrades a l’Institut Municipal d’Història des del 1977. D’entre les seves publicacions sobresurten Enginyers, industrials, modernització econòmica i burgesia a Catalunya (1850 - inicis dels segle XX) (1982), Un fals dilema: modernitat o endarreriment de l’agricultura valenciana: 1850-1900 (1985), i Guerra y hacienda: la hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia 1808-1814, amb J. Fontana (1986). Ha tingut cura de l’edició de Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans (1986). Altres publicacions seves són La formación del mercado interior en la España del siglo XIX (1987), amb Jesús Fernández Sanz, i La crisis agraria del siglo XIX (1988). Ha estat compilador de les obres La crisi finisecular i la recomposició del món rural a Catalunya (1992) i Propiedad y explotación campesina en la España Contemporánea (1992), i ha coordinat De rentistas a propietarios (1993), amb Enric Tello i Enric Vicedo, Salario come costo, salario come redito: il prezzo delle giornate agricole nella Catalogna Contemporanea (1727-1930) (1994), amb Enric Tello, i L’agricoltura mediterranea e la formazione di un mercato agricolo europeo: la trasformazioni dell’agricoltura catalana nell’Ottocento (1994).