Ramón Gordillo Carranza

(Salamanca, 1900 — València, 1968)

Enginyer.

Estudià primerament a València i després a Bèlgica, on es graduà. El 1942 reprengué la celebració de la Fira Mostrari Internacional de València, la presidència de la qual posseí durant molts anys, així com la de la Unió de Fires Internacionals. Fou també president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.