ranunculàcies

ranunculáceas (es), Ranunculaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de ranals constituïda per plantes generalment herbàcies i perennes, de fulles alternes, sense estípules, sovint dividides, de flors acolorides, hermafrodites, generalment actinomorfes, poliandres i de gineceu súper apocàrpic, i de fruits en fol·licle, en núcula o en baia.

Consta d’unes 1 500 espècies, pròpies quasi exclusivament de l’hemisferi nord.

Ranunculàcies més destacades

Aconitum sp acònit
Aconitum anthora herba tora, tora 
Aconitum  lycoctonum  escanyallops, matallops 
Aconitum napellus  matallops, acònit, escanyallops, herba tora, tora 
Actaea spicata  herba de Sant Cristòfol 
Adonis aestivalis  ull de perdiu 
Adonis annua  ull d’àngel 
Anemone alpina anemone alpina, viola blanca 
Anemone coronaria anemone coronària, castanyola 
Anemone hepatica  herba fetgera, fetgera, viola de galàpet, viola de llop, viola de pastor 
Anemone japonica  anemone del Japó 
Anemone nemorosa  buixol, rosella borda 
Aquilegia sp  aquilègia 
Aquilegia vulgaris  corniol, bonets blaus, corn 
Caltha palustris  calta 
Clematis cirrhosa var balearica  vidalba baleàrica 
Clematis flammula ridorta, vidiella, virumbelles 
Delphinium ajacis  esperó de cavaller 
Delphinium peregrinum banyeta 
Delphinium pubescens  pelicans 
Delphinium staphysagria  estafisàgria 
Helleborus sp  el·lèbor 
Helleborus foetidus marxívol, palònia borda 
Helleborus niger  el·lèbor negre 
Helleborus viridis  el·lèbor verd 
Nigella damascena  aranya 
Pulsatilla sp  pulsatil·la 
Ranunculus sp  ranuncle 
Ranunculus sp botó d'or, botó daurat 
Ranunculus asiaticus  ranuncle asiàtic, francesilla 
Ranunculus bulbosus  ranuncle bulbós, gata rabiosa 
Ranunculus ficaria  gatassa, herba de les morenes 
Ranunculus tricophyllus  ranuncle d’aigua, llac 
Ranunculus parnassifolius  herba del mal gra 
Ranunculus pyrenaeus  jonquilla 
Ranunculus repens ranuncle repent 
Thalictrum sp talictre
Trollius europaeus rovell d'ou