raonament

m

Encadenament de proposicions que serveixen per a demostrar, justificar, explicar, una cosa.