rau-rau

m

Malestar produït per una afecció nerviosa, per debilitat, per la gana, etc.