Raymond Carver

(Clatskanie, Oregon, 25 de maig de 1938 — Port Angeles, Washington, 2 d’agost de 1988)

Escriptor nord-americà.

De família humil i amb una formació acadèmica molt minsa, hagué de fer front a la inestabilitat laboral, la pobresa i l’alcoholisme. No fou fins el 1976 que aconseguí de publicar Will You Please Be Quiet, Please, recull de contes escrits entre 1963-67 i que el projectaren immediatament cap a la fama. Posteriorment publicà What We Talk About When We Talk About Love (1981) i Cathedral (1983), que el consagraren definitivament com a escriptor. Hom el considera el pare de l’anomenat Dirty Realism (‘Realisme Brut’) i la seva narrativa descriu fragments de la quotidianitat elemental que reflecteixen el revers del somni americà. Conreà també la poesia, de la qual destaquen els quatre reculls Near Klamath (1968), Winter Insomnia (1970), At Nigth the Salmon Move (1976) i Where Water Comes Together With Other Water (1986). Pòstumament hom publicà Elephant and Other Stories (1988).