reacció nuclear

f
Física

Procés físic que modifica l’estructura interna d’un nucli atòmic pel fet d’incidir-hi una partícula (o radiació) amb l’energia suficient per a vèncer el camp electroestàtic que hi ha a l’entorn del nucli.

És anomenada també transmutació.