reactiu

m
adj
Medicina

Dit de la substància que produeix una reacció.