reactor nuclear avançat refrigerat per gas

AGR (en sigla), Advanced Gas-cooled Reactor (en)

m
Física

Reactor que utilitza urani enriquit (U-235 a 2,5-3,5%) com a combustible, grafit com a moderador de neutrons i CO2 com a gas refrigerant.

Aquest reactor constitueix la segona generació dels primers reactors nuclears construïts a la Gran Bretanya. Respecte a l’anterior model, funciona a una temperatura més elevada, utilitza acer inoxidable com a contenidor de les barres d’urani i proporciona una millor eficiència tèrmica. La primera central nuclear amb aquest tipus de reactor s’engegà el 1976, la segona i última l’any 1988, ambdues a la Gran Bretanya.