ready-made
*

m
Art

Expressió amb què hom designa un objecte quotidià, allunyat del seu context habitual, en què tenia una utilitat pràctica, i inserit en el mecanisme de l’art, com a fruit de l’elecció voluntària de l’artista.

Vindria a ésser un objecte qualsevol fet art. El primer a fer-ne fou M.Duchamp, el qual no ho considerava com quelcom d’estètic, sinó provocatiu, com a mecanisme de xoc. El primer ready-made conegut és Bicycle Wheel (1913) i consisteix en la juxtaposició d’una roda de bicicleta i un tamboret, però el primer exposat fou Font (1915), que no era altra cosa que un urinari. Aquest gest de lliure elecció per part de l’artista inaugura possibilitats immenses dins l’art contemporani: instaura una nova actitud enfront de la realitat, de l’art i de la vida, i posa en crisi el paper tradicional de l’artista com a artesà.