Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Institució científica resident a Madrid que té per objecte promoure l’estudi i el progrés de les ciències.

Té el seu origen en l’Academia Naturae Curiosorum (1657) de Madrid, que fou substituïda el 1834 per l'Academia de Ciencias Naturales. El seu nom actual data del 1847, i els seus estatuts, del 1921. Consta de 37 membres numeraris, de 42 corresponents i de 78 d’estrangers. A més de les Memorias i dels Anales, publica la Revista de los progresos de las ciencias.