reanimació cardiopulmonar

ressuscitació cardiopulmonar
RCP (sigla)
f
Medicina

Maniobres destinades a la recuperació de la funció cardíaca.

Les maniobres bàsiques tenen l’objectiu de mantenir permeable la via aèria —cosa que hom aconsegueix ventilant artificialment el malalt (per exemple, mitjançant el boca a boca)— i una pressió sanguínia mínima —mitjançant compressió de la caixa toràcica— per tal que la perfusió cerebral sigui suficient. Altres maniobres més sofisticades requereixen l’administració de medicaments i l’ús d’aparells, i només poden ésser efectuades a l’hospital per part de personal especialitzat.