Rebeca

En la genealogia bíblica, filla de l’arameu Betuel, germana de l’arameu Laban, muller d’Isaac i mare dels bessons epònims Esaú-Edom i Jacob-Israel.

Les narracions pretenen de reflectir els lligams entre diversos grups ètnics: arameu, edomita i israelita.