reblar

tr
Tecnologia

Unir, afermar, fixar (alguna cosa) mitjançant reblons.