rebost

m

Provisió de comestibles que hom guarda en una casa, una nau, etc.