receptor sensitiu

m
Biologia

Cadascuna de les cèl·lules encarregades de detectar els diferents canvis que s’esdevenen en el medi intern o extern i que poden ésser valuosos per a la supervivència de l’animal o per una millor adequació al seu medi ambient.

Poden estar escampats o formar part dels òrgans més o menys complicats anomenats sentits.