recessió de les galàxies

f
Astronomia

Moviment que presenten en general totes les galàxies que sembla allunyar-les de la Galàxia, on és el sistema solar.

Això darrer no és degut al fet que la Galàxia ocupi un lloc privilegiat en l’espai, sinó un fenomen semblant al que passa quan hom infla un globus sobre la superfície del qual hi ha pintats una sèrie de cercles. És a dir, que les distàncies d’un dels cercles a tots els altres augmenten com si tots els altres en fugissin, i aquesta conclusió és vàlida per a qualsevol dels cercles que hom consideri. En el cas de les galàxies hom suposa que el moviment de recessió té aquestes mateixes característiques perquè és degut al moviment d’expansió del propi espai. Les característiques d’aquesta expansió són tals que cada galàxia sembla allunyar-se d’un punt qualsevol de l’espai amb una velocitat que és proporcional a la seva distància a aquest punt. Aquest fenomen fou descobert el 1929 per E. Hubble, i ha constituït un dels fets principals que han d’ésser explicats per qualsevol model cosmològic. Hi ha, però, d’altres teories segons les quals el desplaçament cap al vermell de l’espectre de les galàxies és d’origen gravitacional (desplaçament cap al vermell, llei de Hubble, cosmologia).