recitar

recitar (es), to recite (en)
tr

Dir, declamar, pronunciar, en veu alta, de memòria.